Archeopark Cífer-Pác

Informace o archeoparku

Archeopark v miestnej časti Pác obce Cífer, prináša unikátny pohľad do minulosti regiónu, prostredníctvom rekonštrukcie časti rímsko-germánskeho osídlenia. Archeologické nálezisko bolo objavené v 70.tých rokoch minulého storočia Viliamom Kráľovičom, amatérskym archeológom, ktorý sa zaslúžil o objavenie desiatok nálezísk v regióne.

Cífer-Pác predstavuje jedno z pozoruhodných germánskych sídiel na juhozápadnom Slovensku s pozostatkami rímskej architektúry. Rezidencia vznikla s pomocou rímskych stavebno-vojenských jednotiek v atmosfére mierových vzťahov.

Samotný výskum v lokalite Nad mlynom viedol Titus Kolník, ktorý svojou výskumnou a publikačnou činnosťou položil základy bádania o dobe rímskej na Slovensku.  Otcom myšlienky vzniku archeoparku je profesor Vladimír Varsik, ktorý od začiatku stojí pri vzniku celého projektu.

Niekoľko metrov od náleziska stojí mlyn, ktorý v minulosti vlastnila významná mlynárska rodina, rodina Hustých. V súčasnosti objekt prešiel kompletnou rekonštrukciou a vzniká tu  expozícia, ktorá Vás prevedie dobou kamennou, obdobím v ktorom naše územie susedilo s rímskou ríšou, až po skorý stredovek a Veľkú Moravu. Na vzniku expozícii sa podieľa tím archeológov z Archeologického ústavu v Nitre pod vedením Doc. Mateja Ruttkaya.

Súčasťou Archeoparku je aj náučný chodník, ktorý sa vinie popri potoku Gidra, ktorý už od praveku zohrával dôležitú úlohu v osídľovaní tejto lokality. Fyzickým pohybom v krajine, ale aj prostredníctvom rozšírenej reality, sa zoznámite bližšie z minulosťou regiónu.

Hlavním cílem projektu je vybudování nové a doplnění stávající kulturní infrastruktury v lokalitách Cífer-Pác (SK) a Modrá (CZ). Důraz je kladen
na zvýšení atraktivity přeshraničního území zhodnocením a využitím
potenciálu kulturního dědictví.

U překladu stránek se jedná o strojový překlad.

2023 Společné dědictví | Všechna práva vyhrazena | Tvorba www stránek FOOE s.r.o.

Translate »