Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Popis

Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Jeho srdcem je barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V podzemí baziliky se nachází lapidárium přibližující stavební památky původně románského kláštera. Vystavena je zde také Zlatá růže – vyznamenání věnoval Velehradu papež Jan Pavel II. Součástí je expozice o křesťanských mučednících 20. století – Martyrion.

Historie tohoto místa se začala psát před více než 800 lety, kdy do údolí říčky  přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby nedaleko obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter. Právě na základě své polohy dostal klášter své jméno a stal se záhy nositelem mnohem starší duchovní tradice, která sahá až do 9. století, kdy na Moravu přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. A tak již po staletí na Velehrad proudí tisíce poutníků, k nimž se připojil v roce 1990 také papež Jan Pavel II..

Kontakt

Nádvoří
687 06 Velehrad

Hlavním cílem projektu je vybudování nové a doplnění stávající kulturní infrastruktury v lokalitách Cífer-Pác (SK) a Modrá (CZ). Důraz je kladen
na zvýšení atraktivity přeshraničního území zhodnocením a využitím
potenciálu kulturního dědictví.

U překladu stránek se jedná o strojový překlad.

2023 Společné dědictví | Všechna práva vyhrazena | Tvorba www stránek FOOE s.r.o.

Translate »